Sektorianalyysi - Pron tutkimussovellus (TMT-aineisto)

Odota hetkinen, ohjelma lataa taustadataa...

Ohjeita ja sovelluksen käyttöulottuvuudet (klikkaa näkyviin/pois)

Layoutin leveys: = px
Fonttikoko graafin sisällä: =
Kuvien leveys: = px
Kuvien korkeus: = .

Valittu kohdeteema:

, -taustatekijän mukaan erityisesti tarkasteltuna (sivulla alempana). Alla olevassa tilastokuvassa on koko tilastoaineisto.

Valitse kohdemittaristo: (teeman yksittäiset mittarit ?:stä) Osiot-järjestys: työhyvivointikys., työnkuva, palkkaus, työajat, työsuhde+työllisyys, perustaustat.
Valitse yläteemasta tietyt mittarit:

Sektorikohtaiset mittarit

Valitse sektorimuuttuja: (taustamuuttuja, jolla useita luokkia)

Sektorikohtaiset mittarit ajassa (klikkaa yksi vaihtoehdoista), teemasta :

Valitun kohdesektorin : teeman aikasarjaperusvertailu koko joukkoon (sivun ylin aikasarjakuva). Taulukossa a) kohdesektorin ajallisen keskiarvon poikkeama koko aineistosta (kohdesektori - koko aineisto) ja b) kohdesektorin prosenteissa mitatun aikamuutostrendin poikkeama koko aineiston aikatrendistä (kohdesektorin %-muutos - koko aineiston %-muutos).

Valittu kohdesektori: . Huom. taulukosta voit tulkita vain valitun kohdesektorin suhteellista tilaa koko aineistoon. Taulukko ei anna tietoa yksittäisistä mittausajankohdista (keskimääräistys koko seuranta-ajasta). a) sarakkeessa mittayksikkö on mittareiden "alkuperäinen" ().

Klikkaa: Valitun kohdesektorin tilastomuuttujien tarkemmat jakaumat kaikkina ajanjaksoina yhteensä (klikkaa pois)

Tilastojen tulkitseminen (klikkaa näkyviin/pois)

Sektorit on järjestetty erillisen tutkimusmuuttujan suhteen

Alla kuvassa sektorit on järjestetty mittarin "" mukaan siten, että ylimpänä on ajassa suurimman keskiarvon ryhmä (). Kuva esittää yleistasoa koko aikaseurannan aikana keskimäärin. Tilastointijakso = . Huom. voit zoomailla kuvia ja lisätä/vähentää yksittäisiä sarjoja. Kiinnitä tulkinnoissa huomiota kuvan skaalaan.

Vaihda koko sektorimuuttujaa (yo. graafin "selailemiseksi")

Taustamuuttujan tilastojakauma

Yhteensä kaikki aikamittausjaksot

Huom. luokkien väliset suhteet eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia. Osa luokista on voinut tulla mukaan myöhemmin tai on seurannan aikana poistunut (lisäksi on mahdollisesti otantavinoumia, mikäli data on kyselyaineistoa).

Muuttujaluettelo

Klikkaamalla yksittäistä mittaria (Mittari -sarake) tilastoanalyysi vaihtuu Mittaryhmä -sarakkeen mukaiseksi.