Pron palkkalaskuri (tmt-data)

Syötä arvot ja (kuva päivittyy).
Syötä arvot ja (kuva päivittyy).

Tietoa Pron palkkalaskurista

Palkkalaskurin käyttötarkoitus

Palkkalaskurilla tuotetaan palkkojen jakaumapisteitä valituilla taustamuuttujien yhdistelmillä. Nosturin tuottamat arvot ovat arvioita vuodelle . Palkkajakauman fraktiileja eli prosenttipisteitä ovat

F10=10%, F25=25%, F50= 50% (mediaani), F75 = 75% ja F90 = 90 %.

Esimerkiksi F75 kertoo palkkatason, jonka alapuolella on 75 % palkoista ja vastaavasti yläpuolella on 25 % palkkahavainnoista. F90 on palkkojen ylin desiili, jota suurempia palkkoja on 10 % havainnoista. Sovelluksessa voit asettaa oman nykyisen palkan ja ikäsi, jolloin ohjelma tekee automaattisesti vertailun F75:een eli palkka-arvoon, jonka yläpuolella on vielä 25 % aineistosta.

Mallipohjaisuus

Palkkalaskurin antamat arviot perustuvat tilastolliseen malliin, jonka parametrit on estimoitu liiton kyselyaineistosta. Mallipohjaisuudesta johtuen käyttöliittymässä on mahdollista valita myös sellaisia taustamuuttujien yhdistelmiä, joita varsinaisessa aineistossa ei ole tai jotka voivat olla loogisesti mahdottomia. Käyttäjälle jää vapaus ja vastuu valita todenmukaisia taustamuuttujien yhdistelmiä.

Mallissa on kiinteitä taustaparametreja

Mallissa on pyritty huomioimaan jäsenkunnan erilaiset taustaolosuhteet. Esimerkiksi vuorotyö on mallinnettu datassa, mutta laskuri antaa palkka-arvion tilanteelle "ei vuorotyötä". Vuorotyö lisää noin 5 % palkkatasoa, joten vuorotyölle palkka-arvion saa, kun kertoo saadun euromäärän 1.05:llä. Vastaavasti työajaksi on kiinnitetty 37.5 h/vko. Jos työaika on 40 tuntia, niin palkkalaskurin antaman euromäärän voi kertoa 40/37.5=1.07 :llä. Astetta joustavammassa mallissa em. tekijät voi myös säätää muuttuvina muuttujina.

Muuta

Kysymysmerkin (?) kohdalta aukeaa lisätietokenttä.