Ammattiliitto Tutkimusta työelämästä

Pron uusi työmarkkinatutkimus (tmt) 2017-

Ohjeet tmt-kyselyn vastaamisessa

Uuden kyselyn hyödyt

Vastaa esitäytetyllä* kysymyslomakkeella tai vanhalla tavalla

Esitäytetyillä* taustatiedoilla vastaamisaika lyhenee ja tulokset tarkentuvat

Valitsemalla taustatietojen esitäytön säästät runsaasti vastaamisaikaa, kun tutkimuksen hyödyllisyyden kannalta välttämättömät taustatiedot, kuten esitäytetään puolestasi. Tällöin riittää, että tarkistat esitäytetyt tiedot oikeiksi ja tarvittaessa korjaat niitä. Eli vastaaminen kevenee kerta kerran jälkeen. Aivan perustietojen, kuten esim. sukupuolen tai syntymävuoden ollessa väärä, otathan yhteyttä Pron jäsenpalveluihin.

Voit edelleen vastata vanhalla tavalla

Vanhassa tavassa taustatiedot täytetään joka kerta "tyhjästä". Uudessa järjestelmässä vastaamiseen liittyvät turhat muistutusviestit kuitenkin poistuvat.

Kysymykset napakampia ja sivun ulkoasu mahdollisimman pelkistetty

Uudessa lomakkeessa on pyritty lisäämään ulkoasullista napakkuutta, joka tekee vastaamisen tehokkaammaksi. Näkyvillä olevaa tekstiä on selvästi aiempaa vähemmän. Syötettävät tiedot ovat loogisemmin osana kysymystä, esim. mittayksikkö seuraa syötettävää tietoa tyyliin palkka [ ] euroa kuukaudessa. Kysymysten usein tarvitsemat pidemmät selitystekstit on osin sijoitettu ? -merkin alle, joita voit tarvittaessa käyttää vastaamisen apuna. Tavoitteena on, että vastaaminen tapahtuu nopeasti parhaan muistin mukaan. Joskus kysymystä joutuu miettimään hieman enemmän, esimerksi arvioida koko viimeistä vuotta yleisesti. Tutkimusten kysymyssisältö on usean vuoden aikana koeteltu, joten varsinaisiin sisältöasioihin tulee hyvin vähän uutta, mikä myös nopeuttaa vastaamista (tutut mittarit).

Tämäkään kyselylomake ei ole koskaan täysin valmis, kehitämme kyselyä palautteen ym. mukaan.

Pidä sähköpostisi ajantasaisena!

Toistaiseksi kyselyt tulevat vain niille, joilla on validi sähköpostiosoite Pron jäsentietojärjestelmässä. Jäsentietoja voi päivittää Pron jäsenpalveluympäristö Proplussa.

Miksi Pro tekee työmarkkinatutkimuksia?

Omavaraista työelämän tutkimustietoa vuodesta 2008 lähtien

Omilta jäseniltä saatu ajantasainen ja monipuolinen kokemustieto työoloista jne. on kriittisen tärkeätä, jotta liitto osaa toimia oikealla tavalla, valvoa työehtojen vaikutttavuutta, vaalia hyviä asioita, tunnistaa ongelmat ja ennakoida muutostrendejä. Tutkimusten tulokset esitellään Pron tutkimussivuilla, joka sisältää tutkimusuutisia, jäsenkuntaa kuvailevaa perustilastoa ja erilaisia raportointisovelluksia (esim. palkkalaskuri).

Seuraamme siis jäsenten hyvinvoinnin olosuhteita

Tutkimusterveisin,
Pron tutkija Petri Palmu