Pron tutkimuksen työelämän vaikuttavuuden analysointimalli

Mallin yleiskuvaus

Yllä oleva kaavio kokoaa Pron järjestelmän keskeisiä osia, joilla Pro pyrkii vaikuttamaan jäsentensä ja työelämän olosuhteisiin. Kaavio sisältää sekä käsitteellistä jäsennystä, systeemin osien välisiä (hypoteettisia) relaatioita, että myös dataan pohjautuvia tilastollisia parametreja tai tunnuslukuja.

Linkkejä

Pron tutkimussovellukset (linkki) ..............................