Web-kalvosarjat Pron tutkimusmateriaalista

Muistiinpanotaulu


Huom! Älä loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Kommenttisi on tutkimusten hyödytämiseksi käytettävää avointa dataa, jota voidaan käyttää Pron tutkimusraporteissa. Vältä henkilötunnisteita, tarvittaessa ota yhteys suoraan Pron tutkimuspalveluihin. Kiitos!

Pron tutkimuksen viralliset sivut (avattu 19.9.2016). Sisältää kokonaisia html-sivuja ja yksittäisiä kuvia (yhteensä kpl). Kalvosarjan asioihin voit tutustua umpimähkään satunnaistamalla sivujen järjestys (suositeltava vaihtoehto).

Sivun vaihtoaika = 20 sekuntia / sivu.
(min) (max) (säädä vaihtoaika)