Graafi kertoo yksilöiden suhteelliset osuudet sukupuolittain ja ikäryhmittäin eri vuosina (syyskuussa). Aineistot ovat jäsenrekisteri ja arvotutkimus. Iän vaikutus nettikyselyyn voi johtua mm. siitä, että onko vastaajalla sähköposti (liiton tiedossa).