Yllä olevissa kuvissa on mitattu erikseen molempien sukupuolien palkkavaihtelua vuositasolla. Vaihtelun mittana käytetään palkkajakauman alimman 5 ja ylimmän 5 prosenttipisteiden välistä %-eroa (tässä emme ole kiinnostuneita absoluuttisista euroista). Mittarin arvo kertoo, kuinka laajalle %-haitarille valtaosan (90%) jäsenten palkkamassasta on levittäytynyt. Sukupuolittain kannattaa verrata sekä sinisen että punaisen alueen kokoa (kummalla on leveämpi palkkahaitari?).

Kuvissa on erikseen ns. vakioimaton (sininen) ja työnkuva- ja muilla ominaisuustekijöillä vakioidut (punainen) mittarit. Mikäli työnkuvatekijät korreloisivat täydellisesti palkkojen kanssa, niin punainen alue olisi nollan korkuinen, eli selittävät tekijät poistaisivat kokonaan raakapalkoissa nähdyt erot (tässä siis palkkajakauman lähes ääripäiden väliset erot). Palkkaselitysmallista tarkemmin tästä kuvauksesta.

Lue lisää tästä aiheesta avaamalla tämä raportti omaksi ikkunaksi.