Toimialaluokat Pron työmarkkinatutkimuksessa 2009-

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokittelu