Palkkalaskurin käyttö

Palkkalaskuri laskee Pron työmarkkinatutkimuksessa kerätyn palkka-aineiston perusteella palkkahajonnan suhteessa työkokemukseen. Kuvaajan x-akselilla on ammattikokemusvuodet kyseisessä tehtävässä ja y-akselilla laskennallinen palkka. Keskipalkan (F50) lisäksi kuvaajalla näkyy 10% (F10), 25% (F25), 75% (F75) ja 90% (F90) pisteet, joiden avulla on mahdollista tarkastella palkkahajontaa.


Valitse taustamuuttujat tarkasteltavan työtehtävän mukaisesti.
Koulutus -valikosta korkein suoritettu tutkinto.
Toimiala valikosta työnantajan toimiala
Toimi- / tehtäväasema -valikosta työtehtävän mukainen luokitus


Työn luonnetta kuvataan kolmella mittarilla, josta valitaan tehtävään soveltuva arvo asteikolla 1-10. Mitä lähempänä mittari on arvoa 1, niin sitä vähemmän kyseistä aihetta esiintyy työtehtävässä.
Työn teknisyys tarkoittaa erityisten teknisten oppien käytön laajuutta ja syvyyttä omassa työtehtävässä.
Laaja päätöksentekovastuu kuvaa työtehtävässä esiintyvää vastuuta ja päätöksentekoa, jonka vaikutukset koskettavat laajasti muita työntekijöitä tai suurta taloudellista vastuuta.
Vuorovaikutus työssä tarkoittaa tehtävässä vaadittavaa neuvottelu-, sopimis-, esiintymistaitoa. Tällä ei tarkoiteta pelkästään runsasta kontaktien määrää.


Laajemmilla taustatekijöillä oleva palkkaennustaja on käytettävissä osoitteessa https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_palkkamalli1.html

Tämän laskurin käyttöliittymä on vielä testivaiheessa. Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia, niin ole yhteydessä petteri.halvari@proliitto.fi.

X

Ammattiliitto Pro - palkkalaskuri

Laskuri pohjautuu työmarkkinatutkimuksen tuloksiin