Taustatekijä () on järjestetty siten, että ylimpänä on (). Tilastointijakso = . Alla olevassa ensimmäisessä kuvassa on kuvattu kohdemittareiden tasot koko aineistossa.

Taustaryhmän mukaan
Valitse taustaryhmä:
Asuinmaakunta
Huom. voit zoomailla kuvia ja lisätä/vähentää yksittäisiä sarjoja.

Taustamuuttujien samankaltaisuusanalyysi

MDS (MultiDimensionaalinen Skaalaus) on menetelmä, jolla aineiston ryhmät skaalataan kohdemittareiden mukaan kahteen tai useampaan ulottuvuuteen. Yllä olevassa kuvassa voidaan havaita, miten taustaryhmät sijoittuvat kahdessa ulottuvuudessa. Eniten samalla lailla käyttäytyvät ryhmät ovat kuvan "nelikentässä" samassa lohkossa. Tässä analyysi perustuu melko yksinkertaiseen ryhmien keskiarvojen väliseen "läheisyysmittaukseen". MDS-kuvaa kannattaa tutkia ylempänä olevan kuvan kanssa, jolloin voi arvioida, millä tavoin tai miksi jokin ryhmä poikkeaa muista varsinaisten mittareiden mukaan.