, -taustatekijän mukaan tarkasteltuna. Sektorit on järjestetty mittarin "" mukaan siten, että ylimpänä suurimman on keskiarvon ryhmä (). Tilastointijakso = .