Työtoimintoja sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa Pron asiantuntijoiden ja esimiesten työtä, toimintoja ja roolia organsaatioiden prosesseissa. Yksittäisen osan arvo on välillä 0-100 %. Sopimusalat on järjestetty työn kohteen sisällön tyytyväisyysmittarin mukaan siten, että ylimpänä on tyytyväisimpien ala (). Tilastointijakso = .