Prolaisten työpaikkojen tuottavuuden ja hyvinvoinnin historiallinen tila sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa työpaikkojen tuottavuuden ja hyvinvoinnin olosuhteita kussakin sopimusalaryhmässä. Mittareita on yhteensä 66 kappaletta ja niiden avulla piirtyy laaja kuva työpaikkojen todellisuudesta. Sopimusalat on järjestetty yksittäisten mittareiden summakeskiarvon mukaan niin, että ylimpänä on korkeimman kokonaisarvon ala (). Tilastointijakso = .