Prolaisten työpaikkojen edut sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa työpaikkojen tarjoamia etuja kussakin sopimusalaryhmässä. Sopimusalat on järjestetty yksittäisten etujen kokonaismäärän mukaan, niin, että ylimpänä on eniten etuja tarjoava ala (). Tilastointijakso = .