Työaikajärjestelmät - mahdollisuus niiden käyttöön sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa laajuutta, jolla prolainen asiantuntija ja esihenkilö on erilaisten työaikajärjestelmien tai -järjestelyjen piirissä. Mahdollisuus järjestelmien käyttöön ei vielä tarkoita, että järjestelmää olisi todellisuudessa käytetty. Yksittäisen mittarin aste vaihtelee 0 ja 100 prosentin välillä. Sopimusalat on järjestetty työaikoihin liittyvän yleistyytyväisyyden mukaan niin, että kuvassa ylimpänä on tyytyväisimpien ala (). Tilastointijakso = .