, -taustatekijän mukaan tarkasteltuna (alempi graafi).

Alla sektorit on järjestetty mittarin "" mukaan siten, että ylimpänä suurimman on keskiarvon ryhmä (). Tilastointijakso = . Huom. voit zoomailla kuvia ja lisätä/vähentää yksittäisiä sarjoja. Kiinnitä tulkinnoissa huomiota kuvan skaalaan.

(mm. sektorikohtaiset aikasarjat)

Sektorikohtaiset mittarit ajassa (klikkaa):

Valitun kohdesektorin () aikasarjojen perusvertailu koko joukkoon (ylin aikasarja). Vertailu a) mittarin keskiarvotasolla (lukuna tasojen ero) ja b) ajallisten keskiarvomuutosten välillä (lukuna %-muutostrendien ero). Alla oleva taulukko on siis karkea keskimääräistys koko seuranta-ajasta.

Nollaa suurempi arvo muutosvertailussa tarkoittaa, että ko. mittarissa muutosvauhti on suhteellisesti enemmän plusmerkkistä verrattuna koko joukkoon. Absoluuttisesti muutos voi kuitenkin olla negatiivista ( mutta siis vähemmän negatiivista verrattuna koko joukkoon).

Yleisesti vertailu jakautuu vertaamalla kohdesektorin ajallista kehitystä sektorin yleistasoon, muihin sektoreihin tai kokonaistasoon. Huom. pystyakselin kuvan asteikko muuttuu mittareiden tasojen mukaan (huomioi absoluuttinen taso muutosten lisäksi).

Sektorianalyysi -työkalu käyttöliittymä yo. tapaisiin tilastoihin.