Kuntaverojen kohdentaminen ja

Alla oleva tilasto kuvaa Pron asiantuntijoiden ja esimiesten näkemystä siitä, miten kuntaveroja tulisi kohdentaa eri kohteisiin. Kohdentamismittarin painoarvo on 0-100 %. Taustatekijä () on järjestetty siten, että ylimpänä on Suomen tilanteeseen tyytyväisimpien sektori (). Tilastointijakso = .

Valitse taustaryhmä:
Asuinmaakunta
Huom. voit zoomailla kuvia ja lisätä/vähentää yksittäisiä sarjoja.