Prolaisten ansiohajotelma sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa työtulojen tai ansioiden tasoa eri lajeissa. Sopimusalat on järjestetty alan keskimääräisen työviikon pituuden mukaan niin, että ylimpänä on pisimpiä työviikkoja tekevien ala (). Tilastointijakso = .