Pron jäsenkunnan ikärakenne vuosittain

Alla oleva ikäpyramidi kuvaa naisten ja miesten tietyn ikäryhmän suhteellista osuutta koko jäsenkunnasta ao. vuoden tammikuussa. Kuvan pylväät summautuvat 100 prosenttiin.

Vaihda vuotta klikkaamalla.

Jakauma koskee vain Pron sopimusalojen jäseniä eli nk. työikäisiä. Vuosien 2009-2010 data koskee entistä Toimihenkilöunionia (TU), datassa ei ole mm. finanssin aloja. Kuvan oikean yläkulman valikosta voit ladata datan exceliin. Datassa miesten luvut on esitetty graafiteknisistä syistä miinusmerkkisinä.