Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Ollut vakinaisessa työsuhteessa {0=Ei, 1=Kyllä}<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>I_VAKTYO  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Ollut vakinaisessa työsuhteessa {0=Ei, 1=Kyllä}<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>I_VAKTYO  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Ollut vakinaisessa työsuhteessa {0=Ei, 1=Kyllä}<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>I_VAKTYO  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.