Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Työprosessimuuttujien summa<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>STYOTO  ~   1+ YRITYS + TAIKY4 + ToiAsemaInd<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Työprosessimuuttujien summa<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>STYOTO  ~   1+ YRITYS + TAIKY4 + ToiAsemaInd<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Työprosessimuuttujien summa<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>STYOTO  ~   1+ YRITYS + TAIKY4 + ToiAsemaInd<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.