Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kehittämisen ja innovoinnin suhde rutiinityöhön [0,1]<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>KEH_RUT  ~   1+ YRITYS + TAIKY4<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kehittämisen ja innovoinnin suhde rutiinityöhön [0,1]<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>KEH_RUT  ~   1+ YRITYS + TAIKY4<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kehittämisen ja innovoinnin suhde rutiinityöhön [0,1]<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>KEH_RUT  ~   1+ YRITYS + TAIKY4<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.