Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Jouluk. työtulot osat a+b+c+f (e, reaalinen EKI-vv)<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>REJANS2  ~   1+ YRITYS + TAIKY4 + ToiAsemaInd + IKATUTK<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Jouluk. työtulot osat a+b+c+f (e, reaalinen EKI-vv)<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>REJANS2  ~   1+ YRITYS + TAIKY4 + ToiAsemaInd + IKATUTK<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Jouluk. työtulot osat a+b+c+f (e, reaalinen EKI-vv)<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>REJANS2  ~   1+ YRITYS + TAIKY4 + ToiAsemaInd + IKATUTK<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.