Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>TJ2  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>TJ2  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>TJ2  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.