Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Tot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f)  h/vko<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>TAIKY4  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Tot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f)  h/vko<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>TAIKY4  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Tot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f)  h/vko<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>TAIKY4  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.