Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Päiv. lepotauot min 7.5 h päivässä<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>LEPOMIN2  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Päiv. lepotauot min 7.5 h päivässä<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>LEPOMIN2  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Päiv. lepotauot min 7.5 h päivässä<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>LEPOMIN2  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.