Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>TYRISK2  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>TYRISK2  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>TYRISK2  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.