Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>POJB03  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>POJB03  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>POJB03  ~   1+ YRITYS<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.