Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (indeksiarvo)<BR>Työpaikkalista: 3/3<BR>FVAI  ~   1+YRITYS+TyosuhdepituusInd<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (indeksiarvo)<BR>Työpaikkalista: 2/3<BR>FVAI  ~   1+YRITYS+TyosuhdepituusInd<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Työpaikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön (indeksiarvo)<BR>Työpaikkalista: 1/3<BR>FVAI  ~   1+YRITYS+TyosuhdepituusInd<BR>Työpaikat on laitettu järjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.