Sairauspäivät yhteensä (pv/v), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työpaikalla realistiset tulostavoitteet-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Organisaatio toimii ennakoivasti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Organisaation toiminta luotettavaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot-nl-arvioida todellista työsuoritusta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työpaikan arvot vastaavat omiani-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä -nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen-nl-panostetaan tarkoituksenmukaisesti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki)-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Tuotteiden kysyntä ollut korkeata-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)             , Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Osaaminen täydessä käytössä työssä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Tiedonsaanti työasioissa riittävää-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työnteko häiriytymätöntä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työ sopivan vaihtelevaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Tyytyväinen asemaan organisaatiossa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Tyytyväinen palkkaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Tyytyväinen työn muihin korvauksiin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Tyytyväinen työpaikan etuihin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Tyytyväinen työaikoihin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työnkuvassa ei huononemisuhkaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Tyytyväinen työn tulokseen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työstä saa hyödyllistä palautetta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työ tehty erittäin turvallisesti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Voi vaikuttaa työntekopaikkaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työpaikan ihmiset ovat ahkeria-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä)-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Fyysinen työkyky erinomainen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus)-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Nukkuminen riittävää-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Vapaa-ajalle riittävästi energiaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)Ei työstä johtuvia unihäiriöitä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)