tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)tuottavuuspalkkiot-nl-(määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle), Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)henkilöstörahastot, Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset-nl-tulospalkkiojärjestelyt, Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)osakepalkkiot, Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)
aloite- ja kehittämispalkkiot, Tutkimusvuosi (lask.keskipiste)