Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2008.50 Assistent 500.14 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2009.50 Assistent 215.86 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2010.50 Assistent 330.75 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2011.50 Assistent 296.47 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2012.50 Assistent 257.24 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2013.50 Assistent 207.45 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2014.50 Assistent 277.21 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2008.50 Esimies 996.93 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2009.50 Esimies 651.14 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2010.50 Esimies 574.31 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2011.50 Esimies 591.56 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2012.50 Esimies 587.35 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2013.50 Esimies 601.41 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2014.50 Esimies 653.60 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2008.50 Muu toimihlo 625.93 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2009.50 Muu toimihlo 393.50 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2010.50 Muu toimihlo 345.58 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2011.50 Muu toimihlo 328.60 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2012.50 Muu toimihlo 376.43 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2013.50 Muu toimihlo 354.14 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20
2014.50 Muu toimihlo 388.56 TULOSPAL Tulospalkkaus e/v ToimiAsema1 2015-08-24 16:00:20