Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2009.00 0-29 5.73 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2010.00 0-29 5.66 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2011.00 0-29 5.74 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2012.00 0-29 6.15 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2013.00 0-29 5.08 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2014.00 0-29 5.40 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2015.00 0-29 5.19 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2009.00 30-249 6.28 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2010.00 30-249 6.48 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2011.00 30-249 6.61 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2012.00 30-249 6.46 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2013.00 30-249 6.14 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2014.00 30-249 6.12 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2015.00 30-249 5.92 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2009.00 250+ 6.67 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2010.00 250+ 6.88 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2011.00 250+ 6.90 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2012.00 250+ 7.23 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2013.00 250+ 6.80 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2014.00 250+ 6.45 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26
2015.00 250+ 6.65 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) tp_henkilostomaara4 2015-08-24 15:00:26