Keskiarvot ajassa (x)
Aika G x Nimi Nimi2 GROUP ProcTime
2009.00 Inform_Viest_jit 8.29 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2010.00 Inform_Viest_jit 9.00 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2011.00 Inform_Viest_jit 8.98 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2012.00 Inform_Viest_jit 8.21 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2013.00 Inform_Viest_jit 8.16 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2014.00 Inform_Viest_jit 7.88 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2015.00 Inform_Viest_jit 6.69 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2009.00 Palvelut_e_s 6.96 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2010.00 Palvelut_e_s 6.90 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2011.00 Palvelut_e_s 7.05 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2012.00 Palvelut_e_s 6.88 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2013.00 Palvelut_e_s 6.75 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2014.00 Palvelut_e_s 6.24 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2015.00 Palvelut_e_s 5.87 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2009.00 Rahoitus_k 6.83 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2010.00 Rahoitus_k 7.21 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2011.00 Rahoitus_k 7.70 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2012.00 Rahoitus_k 8.32 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2013.00 Rahoitus_k 7.22 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2014.00 Rahoitus_k 7.71 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2015.00 Rahoitus_k 8.11 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2009.00 Rakentam_f 5.20 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2010.00 Rakentam_f 4.73 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2011.00 Rakentam_f 5.50 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2012.00 Rakentam_f 5.36 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2013.00 Rakentam_f 4.67 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2014.00 Rakentam_f 4.80 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2015.00 Rakentam_f 4.40 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2009.00 Teollisuus_abdc 5.88 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2010.00 Teollisuus_abdc 5.90 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2011.00 Teollisuus_abdc 5.76 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2012.00 Teollisuus_abdc 6.13 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2013.00 Teollisuus_abdc 5.44 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2014.00 Teollisuus_abdc 5.49 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03
2015.00 Teollisuus_abdc 5.68 SAIPV1 Sairaana poissa töistä (pv/v) TOLRYH4 2015-08-24 14:23:03