Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TYOTO06 A 1 TOIM kohteiden analysointi, yksityiskohtainen erittely-nl-, muokkaaminen ja tutkiminen
2 TYOTO07 B 2 TOIM ristiriita-, ongelmatilanteiden kohtaaminen ja selvittely
3 TYOTO08 C 3 TOIM yhteenveto, arviointi ja johtopäätösten tekeminen
4 TYOTO11 D 4 TOIM kirjallinen tuottaminen
5 TYOTO12 E 5 TOIM neuvottelu, esiintyminen ja puheiden pitäminen
6 TYOTO14 F 6 TOIM suunnittelu, valmistelu, organisointi, koordinointi
7 TYOTO16 G 7 TOIM opettaminen, kouluttaminen, opastus,-nl-perehdyttäminen, neuvonta
8 TYOTO17 H 8 TOIM tehdyt/työni alla olleet suuret päätökset,-nl-joissa minulla on vastuu
9 TYOTO18 I 9 TOIM kehittäminen ja innovointi
10 TYOTO19 J 10 TOIM koulutukseen osallistuminen, uuden opiskelu