Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TYOTO01 A 1 TOIM omien työehto- ja työsuhdeasioiden hoitaminen
2 TYOTO02 B 2 TOIM projekteihin ja hankkeisiin osallistuminen
3 TYOTO03 C 3 TOIM tiedustelu, tiedon keruu, tiedon välittäminen/tiedottaminen
4 TYOTO04 D 4 TOIM valvonta, seuranta, hallinta, monitorointi
5 TYOTO05 E 5 TOIM rutiinityö
6 TYOTO06 F 6 TOIM kohteiden analysointi, yksityiskohtainen erittely-nl-, muokkaaminen ja tutkiminen
7 TYOTO07 G 7 TOIM ristiriita-, ongelmatilanteiden kohtaaminen ja selvittely
8 TYOTO08 H 8 TOIM yhteenveto, arviointi ja johtopäätösten tekeminen
9 TYOTO09 I 9 TOIM nopea päätöksenteko
10 TYOTO10 J 10 TOIM olen jakanut töitä työyhteisössä
11 TYOTO11 K 11 TOIM kirjallinen tuottaminen
12 TYOTO12 L 12 TOIM neuvottelu, esiintyminen ja puheiden pitäminen
13 TYOTO13 M 13 TOIM olen auttanut muita ihmisiä heidän töissään
14 TYOTO14 N 14 TOIM suunnittelu, valmistelu, organisointi, koordinointi
15 TYOTO15 O 15 TOIM olen tehnyt töitä täysin itse päättämälläni tavalla
16 TYOTO16 P 16 TOIM opettaminen, kouluttaminen, opastus,-nl-perehdyttäminen, neuvonta
17 TYOTO17 Q 17 TOIM tehdyt/työni alla olleet suuret päätökset,-nl-joissa minulla on vastuu
18 TYOTO18 R 18 TOIM kehittäminen ja innovointi
19 TYOTO19 S 19 TOIM koulutukseen osallistuminen, uuden opiskelu