Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TYOALU1 A 1 ALUE Kaupall+taloud+hallinn
2 TYOALU2 B 2 ALUE Yhteiskunnall+politiikka
3 TYOALU3 C 3 ALUE Tekninen työ
4 TYOALU4 D 4 ALUE Tieteellinen työ
5 TYOALU5 E 5 ALUE Taiteellinen työ
6 TYOALU6 F 6 ALUE Asiakaspalvelutyö