Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 FEKOLOG A 24 Työpaikan ekologinen vastuutaso
2 FIHALUE B 14 Työpaikan ihanteellinen sijainti
3 FJOH C 3 Yleinen johtamis- ja toimintakulttuuripääoma, tyytyväisyys
4 FOIK D 18 Uhattomuus ja reiluus työyhteisössä
5 FOSTYO E 20 Osaamistaso tehtävän vaativuuteen
6 FPAL F 19 Palkkaus, tyytyväisyys
7 FSIS G 27 Oman työn sisältö, arvostus ja asema, tyytyväisyys
8 FSUJ H 13 Työmäärän hallittavuus
9 FTERVPAL I 10 Työterveyspalvelujen riittävyys
10 FTURV J 26 Turvallisesti tehty työ
11 FVAHVAL K 12 Vahinkoa aiheuttamaton työ
12 FVAI L 17 Vaikutusmahdollisuudet työaikaan ja työhön
13 FVAP M 21 Työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi
14 FVASTVEL N 28 Vastuista ja velv. vapaa aika
15 FYHTB O 25 Yleinen sosiaalinen pääoma työyhteisössä
16 PJ1 P 22 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi
17 PJ2 Q 22 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi
18 PJ3 R 22 Koulutussuunnitelma, indeksi
19 PJ4 S 22 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin-nlr-{0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}
20 PJ5 T 22 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa-nlr-{0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}
21 SAIPV U 23 Sairauspäivät yhteensä (pv/v)