Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TORG01 A 1 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
2 TORG02 B 2 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
3 TORG03 C 3 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
4 TORG04 D 4 Organisaatio toimii ennakoivasti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
5 TORG05 E 5 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
6 TSIS02 F 6 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
7 TSIS08 G 7 Tiedonsaanti työasioissa riittävää-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
8 TSIS09 H 8 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
9 TUOT06 I 9 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
10 TUOT10 J 10 Työstä saa hyödyllistä palautetta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
11 TVAIK07 K 11 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
12 TVAIK10 L 12 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
13 TVAIK12 M 13 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
14 TVAIK13 N 14 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä)-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)