Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TORG02 A 1 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
2 TORG03 B 2 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
3 TSIS03 C 3 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
4 TUOT13 D 4 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
5 TVAIK07 E 5 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
6 TVAIK08 F 6 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
7 TVAIK09 G 7 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
8 TVAIK10 H 8 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
9 TVAIK11 I 9 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
10 TVAIK12 J 10 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
11 TVAIK13 K 11 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä)-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
12 YLHV08 L 12 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
13 YLHV10 M 13 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)