Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TORG13 A 1 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen-nl-panostetaan tarkoituksenmukaisesti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
2 TUOT10 B 2 Työstä saa hyödyllistä palautetta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
3 TVAIK01 C 3 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
4 TVAIK06 D 4 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
5 PJ3 E 5 Koulutussuunnitelma, indeksi
6 OMKOULPV F 6 Itse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa
7 TAKOULPV G 7 Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa