Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TSIS04 A 1 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
2 TSIS12 B 2 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
3 TUOT01 C 3 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
4 TUOT07 D 4 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
5 TUOT09 E 5 Tyytyväinen työn tulokseen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
6 TUOT12 F 6 Työ tehty erittäin turvallisesti-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
7 YLHV04 G 7 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
8 YLHV11 H 8 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)