Taulukko:
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
YIND Y pch colorind YSEL
1 TORG07 A 1 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
2 TORG08 B 2 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot-nl-arvioida todellista työsuoritusta-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
3 TSIS03 C 3 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
4 TUOT02 D 4 Tyytyväinen palkkaan-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
5 TUOT03 E 5 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
6 TUOT04 F 6 Tyytyväinen työpaikan etuihin-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
7 YLHV03 G 7 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen-nlr-(1=täysin epätosi,...,5=täysin tosi)
8 lREJANS3 H 8 Jouluk. työtulot osat a+b+c+d+e+f (log e, reaalinen EKI-vv)