Tuottavuudesta ja voinnista

Tämä on dokumentti on lyhyt kuvaus työn tuottavuudeta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusdata koskee Pron jäsentutkimuksia.

Keskeiset käsitteet

Listaan raa'asti keskeiset käsitteet, joista jutussa keskustellaan.

 1. HYVINVOINTI, määritelmä (PP):
  "Hyvinvointi tarkoittaa tietyn systeemin kykyä toteuttaa lähes varmasti systeemille asetettuja tavoitteita tai olla tavoitetilassa" (linkki asiaa käsittelevään juttuun).
  Vointi on systeemin tilan "neutraalia" analyysia...
 2. SYSTEEMI on useiden osajärjestelmien kokonaisuus, joka muokkaa ja muokkaantuu sen toimintaympäristössä. Muokkaantumisen takia parempi voisi olla puhua esim. Pro-organismista, jossa ylätasolla kokonaisympäristö jaetaan ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen "sfääriin".
 3. TOIMINTAJÄRJESTELMÄ
  Engeströmin toimintajärjestelmän peruskehikko
 4. TUOTOS = TUOTE/PALVELU/VIESTI, joka on luonteeltaan informaatiota ja materiaa. Tuotteen käyttäminen/kuluttaminen on tapahtumaprosessi, jonka tehtävä on tyydyttää käyttäjän tietyt tarpeet. Kuluttamiseksi vaaditaan kulutettavan tuottamista, sen välittymistä kuluttajalle ja kuluttajan toimimista "viestin" vastaanottajana (vrt. ylirasittunut vs. hyväenerginen työntekijä vapaa-ajalla).
  Tavallaan kulutuksessa on myös kyse relaatiosta:
  viestin LÄHETTÄJÄ → KANAVA → VASTAANOTTAJA.
 5. TUOTOS(LAATU × MÄÄRÄ) = PROSESSORI(LAATU × MÄÄRÄ) ● PANOS(LAATU × MÄÄRÄ)
 6. TUOTTAVUUS ~ TUOTOS/PANOS
 7. PANOSARVO(energia,materia,informaatio) → KÄYTTÖARVO(subj/obj) → VAIHTOARVO(€,$,...)
 8. Tuotoksen arvon mittareina tuotteen/palvelun hinta, käyttökokemus, tuotanto
 9. PANOSARVO = KÄYTTÖARVO + JÄTEARVO